*valmistan lapsi ette kooliks

*aitan 1.-4. klasside lapsi õppimises

*aitan kakskeelsete ja muukeelsete perede lapsi   õppimises  ja   hakkama saada  KEELEKÜMBLUSE projektis

*teostan järeleaitamist 1.-4. klassi    õpilasel kõikides  ainetes

*õpetan eesti keelt vene väikelastele algtasemel

*aitan õpilasi, kes soovivad koos õpetajaga valmistuda järgmise päeva koolitundideks; on haiged olnud ja vajavad järelõpet;
vajavad individuaalset tempot ja lähenemist, et õpitust paremini aru saada;
soovivad lihtsalt mõnes kindlas aines harjutustööd teha (lugemine, arvutamine, etteütlused, matemaatilised ülesanded jms). 


Häälikuõpetuses tuginen õigele ja kindlale metoodikale, mis välistab vale häälimise lugemaõppimisel.


Mul on 30-aastane koolis töötamise kogemus,  olen töötanud  25 aastat algklasside õpetajana ja eelkooli õpetajana, 9 aastat olen töötanud ametlikult eraõpetajana .

Olen omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi ja 2019. aastal läbisin ka kaasaegse õpetaja 160- tunnise kursuse.

Olen lastega suhtlemisel sõbralik ja tähelepanelik.

Oman kindlat ja õiget õpetamise metoodikat, mis garanteerib hea tulemuse.


Järeleaitamise tunnid on individuaalsed. 


Pärast esimest kohtumist lapse/õpilasega ning  tema taseme kindlaks määramist, töötan koheselt välja ainult selle lapse/õpilase jaoks järele õpetamise  metoodika ja kava, mille järgi hakkan lapse/õpilasega tegelema, sest nii saavutan parima tulemuse.