Eeskiri

  Õppetöö on kuupõhine ehk 1 -10 kuud.

Üks õppetund kestab 60 minutit ja maksab  30  € (minimaalne on 4 tundi kuus),

tasuda Demasi OÜ arveldusarvele EE412200221062129656.

 Tasuda tuleb kogu kuu tunnid korraga  5. kuupäevaks.

 Ühekordne abitund kokkuleppel vaba aja olemasolul maksab 35 € .

Tagasimakse tehakse ainult õpilase haigestumise korral ja sellest kohesel teavitamisel.

Tundi mitteilmumisel või sellest ette mitteteatamisel, tuleb tasuda kogu tunni maksumus vastavalt hinnakirjale.

Tundi hilinemisel tund ei pikene.